Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

 

psího útulku města Mariánské Lázně

Za mlékárnou  č.tel.: +420777216399                                                                   

 

Majitel: Městský úřad Mariánské Lázně - odbor Správa městského majetku

Ruská 155/3, Mariánské Lázně, č.tel.: 354 623181

zastoupený panem Ing. Řezníkem

Provozovatel: 

 Provozovatel: Voltrová Jaroslava Chodovská Huť 76,

IČ. 01216694, tel:777 216 399   

Psí útulek byl zřízen péčí a na náklady Městského úřadu Mariánské Lázně pro opuštěné a toulavé psy z regionu města Mariánské Lázně a nejbližšího okolí za účelem ozdravění životního prostředí, ochrany zdraví obyvatel a k zabezpečení zákona č.246/1992 Sb. České národní rady ze dne 15.4.1992 na ochranu zvířat proti týrání, k zabezpečení chovu těchto zvířat a po kontrole zdravotního stavu předání novým majitelům.

 

Provozní doba pro veřejnost:

Pondělí - pátek  13.00 - 17.00

 Sobota a neděle  9.00 - 12.00 

Veterinární péče: MVDr Janochová Markéta, Chodová Planá, Nádražní 236 

                             tel: +420737622157                 

 

PŘÍJEM ZVÍŘAT :

Do útulku jsou přijímáni v provozní době psi nalezení, opuštění, nebo psi z odchytu pocházející z regionu města Mariánské Lázně a nejbližšího okolí. Odchyt provádí Městská policie. Příjem psů mimo provozní dobu je možný jen ve výjimečných případech a po tel. domluvě s ošetřovatelem, nebo provozovatelem.. Pes je při příjmu zevrubně vyšetřen přijímajícím a je vystaven protokol o příjmu / ve 3 vyhotoveních -dodavatel psa, útulek, MěÚ - viz vzor/ a po veterinárním vyšetření je vystavena i zdravotní karta psa. Pes je ošetřen proti vnitřním a zevním parazitům, je mu přiděleno identifikační číslo ev. jméno a je umístěn v karanténním kotci. V případě onemocnění či poranění je provedeno základní ošetření a přivolán veterinární lékař.

KARANTÉNA :

Každý pes po příjmu do útulku musí projít karanténou v délce minimálně 10 dnů. V době karantény je vyloučeno vydání psa novému majiteli. Pes je po nezbytné, individuálně dlouhé adaptační době, zbaven vnitřních parasitů, převeden do imunity proti vzteklině a dalším inf. chorobám psů. Podle potřeby a možností je provedena i kosmetická úprava srsti a pod. V době karantény je při individuální kontrole zdravotního stavu a chování psů věnována zvýšená pozornost.

VÝDEJ ZVÍŘAT :

V případě zájmu o psa umístěného v útulku je pes zájemci předveden, je informován o jeho chování a jsou mu poskytnuty veškeré možné a dostupné informace o zvířeti a jeho potřebách. V případě zájmu jsou zájemci podány informace o chovu psů, způsobu krmení, prevenci onemocnění a další užitečné rady. O předání psa je sepsán protokol ve 3 vyhotoveních / Odběratel psa, útulek, MěÚ/ a odběratel je poučen o jeho právech a povinnostech vyplývajících ze zákona. Odběrateli bude se psem vydáno na požádání krmivo na 1 den a očkovací průkaz psa. Novému majiteli bude odborem poplatků MěÚ Mariánské Lázně prominut poplatek ze psa po dobu 5 let.

Adopční poplatek: 500,-Kč

Denní poplatek 100,-Kč (ošetřování, krmení,umístění) hradí majitel odchyceného psa

 

VETERINÁRNÍ PÉČE :

Veterinární péči v celém rozsahu zabezpečuje smluvní MVDr. dle potřeby. V případě nepřítomnosti potřebný veterinární zákrok provede jiný veterinární lékař. Úměrné náklady za náhradní veterinární péči ponese provozovatel.

KRMENÍ A OŠETŘOVÁNÍ PSŮ :

Krmení a ošetřování psů zajišťuje ošetřovatel 7 dní v týdnu. V období letních veder je zajištěno napájení podle potřeby i vícekrát denně. Čištění kotců je prováděno také denně. Podle možnosti a klimatických podmínek budou psi v době přítomnosti obsluhy umístěni ve výběhu. Nesnášenliví a agresivní psi jsou do výběhu vpouštěni jednotlivě.

DESINFEKCE, DEZINSEKCE a DERATISACE :

Běžná desinfekce a dezinsekce je prováděna 1x týdně. Řádná desinfekce včetně důkladné mechanické očisty 1x měsíčně. Desinfekce kotce je prováděna po každém odsunu psa. Deratizace je prováděna 1x za 3 měsíce s následnou dohlídkou na stanovených místech pro pokládání návnady.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ :

Odklid tekutých odpadů je prováděn do městské kanalizace. Tuhé odpady a nebezpečné odpady jsou ukládány do k tomu určenému kontejneru a předány odborné firmě k neškodnému odstranění. Biologické odpady a uhynulá, ev. utracená zvířata jsou předána kafilerii.

PROVOZNÍ EVIDENCE :

Měsíčně je zpracován výkaz s uvedením počtu psů přijatých, vydaných, počet krmných dnů celkem, průměrný počet psů v měsíci umístěných v útulku, spotřeba krmiva. K měsíčnímu výkazu budou přiloženy protokoly o příjmu a výdeji a u vydaných psů i karta psa. V pokladní knize jsou vedeny náklady ev. příjmy.

SPONZOROVÁNÍ PROVOZU :

O každém sponzorském daru bude sepsána sponzorská smlouva a bude evidována v měsíčním výkazu. Jména sponzorů budou uvedena v informačních materiálech a poutačích. 

PROPAGACE :

Za účelem popularizace psího útulku a za účelem seznámení veřejnosti s provozem útulku a chovanci útulku určených k adopci je periodicky uveden krátký šot v městském televizním okruhu a na internetových stránkách na adrese: www:utulek-ml.cz, www.pesweb.cz a na facebookových stránkách s fotografiemi a krátkým popisem psů.

V těchto informačních zprávách budou pravidelně uveřejňovány aktuální informace o činnosti útulku, akcích pořádaných útulkem, jména sponzorů a pod.

PŮJČOVÁNÍ PSŮ :

V útulku je zřízena služba půjčování psů k procházkám. Psa vydává výhradně ošetřovatel, nebo provozovatel. Pes je vybaven vodítkem a obojkem. Psi jsou půjčování osobám starším 18 let a mladším dětem v doprovodu zodpovědné plnoleté osoby. Za škody způsobené psem po dobu výpůjčky zodpovídá osoba, která si psa na vlastní žádost půjčila za účelem procházky.

STÁTNÍ DOZOR :

Státní dozor ve smyslu zákona o veterinární péči a zákona na ochranu zvířat provádí Okresní inspektorát Cheb Krajské veterinární správy v Karlových Varech.

 
 

 

PortrétPoslední fotografie


Facebook

Mail list
Statistiky

Online: 2
Celkem: 278051
Měsíc: 4060
Den: 136